(07) 3420 5764
VIDEO: Forgotten Pages of Our History
July 11, 2019
0

On July 7th 2019, the Ukrainian Community of Queensland Inc. hosted an exhibition called “Forgotten Pages of Our History”. It was a very small venture into an unexplored field. The exhibition presented a diverse view of some aspects of the Ukrainian history from a personal or more high-level perspective presented by members of our community.

Topics ranged from the first wave of Ukrainian migration to Australia, to family story of survival and national identity preservation under persecution to the original newspaper copies on Holodomor or controversial history of the Ukrainian division SS Galychyna that was active in 1943-44. The aim was to make everybody reflect on sometimes uncomfortable subjects, ask questions and have discussions and may be to stimulate further interest.

7 липня 2019 року в Українській Громаді Квінсленду відбулась виставка «Забуті сторінки нашої історії». Це був невеличкий екскурс у незвідане. Виставка представила бачення деяких аспектів української історії з особистої або більш загальної перспективи. Експонати були представлені членами нашої громади. Цю виставку представленої членами нашої спільноти.

Теми були дуже різноманітними – від першої хвилі української міграції до Австралії, до сімейної історії виживання та збереження національної ідентичності до оригінальних копій газетних статтей про Голодомор або суперечливої історії української дивізії SS Галичина, яка діяла в 1943-44 роках. Мета полягала в тому, щоб змусити відвідувачів задуматись над незручними теми, задати собі питання і розпочати обговорення, а також стимулювати подальший інтерес. Перегляньте відео та зробіть свій власний висновок.